Dvouokruhový kotel CUK 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24kW . . BAD..

+ připojení II. zdroje do serie. /krb, kachlová kamna, solár, tepelné čerpadlo/.


badpe_foto2.gif(26 kb)

Úvod:


Přednosti:


Použití:

Varianty:


Provedení:


Funkce:

cukb_funk_ad.gif(8 kb)
BADpe6
cukb_funk.gif(6 kb)
BADpeb6 BADPes6
badpeb6.GIF(8 kb) badpes6.GIF(8 kb)

Shrnutí:

Na těchto obrázcích jsme si ukázali přednosti elektrokotle Cuk ..BAD.., nedochází k prodlevám při přechodu
z jednoho zdroje na druhý. Je využito veškeré i nízkopotencionální teplo (zbytkové teplo).
Všechny režimy probíhají uplně automaticky.
Samozřejmě, že jde dosáhnout stejného výsledku jiným způsobem. Pořizovací náklady jsou však podstatně vyšší.
Z toho nám vyplývá, že tyto kotle mají nepřeberné možnosti využití.
Pozor, u tepelných zdrojů, kde je třeba dodržet, aby teplota vracející se do kotle, v každém režimu neklesla
pod 65 °C - dle normy ČSN 070240/93 (například: kotle na pevná paliva, ekologické kotle, zplyňovací kotle atd.).
V tomto případě je třeba použít elektrokotel Cuk ..BCD.., najdete   
zde >>>.

Montáž:

Více o montáži >>>

Rozměry:    zde >>>


Popis kotle v galerii:    zde >>>


Důležité upozornění: Tato dokumentace je pouze pro smluvní servisy. Zákaz šíření bez souhlasu autora.
© Jan Kalitič 2008